Industribyggnader

Industrisektorn utgör en hörnsten i samhället genom att skapa och möjliggöra ekonomisk tillväxt. Inom detta område krävs problemfri drift av komplexa processer för att den slutliga produkten ska nå kunderna runtom i världen. Det innebär att det krävs avancerad teknik för att balansera ekonomisk effektivitet och miljöskydd under varuproduktionen.

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Samarbete, kvalitet och driftsäkerhet är utmärkande för Ramboll och gör oss till en respekterad partner inom industrin. Från projektering till tillsyn av driftsättningen och med lösningar för automation och elektronikdesign kan Ramboll bidra med en enorm samlad konsultexpertis samt produktutvecklings- och IT-tjänster.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser