Ramboll levererar stora arenor för idrotts- och underhållningsevenemang. Våra team kombinerar lång erfarenhet med skaparglädje för att förverkliga din vision.

Design av arenor för idrott och underhållning har avsevärt förändrats de senaste åren. Med ett växande behov av att maximera inkomst behöver arenorna vara flexibla nog att hysa många olika evenemang och aktiviteter förutom det ursprungliga syftet.

Vi ändrar spelplanen

På samma sätt som marknaderna för idrott och fritid utnyttjar digital teknik för att förbättra fansens upplevelser använder Ramboll digital teknik för att omvandla design, teknik och konstruktion. Eftersom det ofta tar många år att leverera färdiga idrott- och underhållningsprojekt är det en viktig fördel att kunna komprimera tiden.

Vi använder våra egna beprövade digitala designverktyg i samarbete med arkitekter för att snabbt generera byggnadsalternativ och samtidigt genomföra tidiga ingenjörsanalyser för att utveckla dem. Vi kan köra flera iterationer, samla in data och presentera optimala lösningar baserade på alla kombinationer av nyckelkriterier.

Maximera värdet för kunden

Våra kunder kommer till oss i designskedet för att utforska olika alternativ i realtid. Det gör att man kan fatta välgrundade beslut om vilka investeringar man bör göra och var man kan göra kostnadsbesparingar, tillsammans med insikter om hur välgrundat förslaget är i koncept, pris och tidsplan.

Vi är stolta över att kunna förverkliga koncept hela vägen i mål och se till att även de minsta detaljerna blir rätt, hela tiden med fokus på att leverera konsekvent kvalitet.

Ikoniska anläggningar ger mer än en arena

Vi förstår att den växande konkurrensen inom idrotts- och nöjesbranschen har satt ännu mer press på att leverera kvalitativa arenor som ger bästa möjliga upplevelser vilka ger högre intäkter i samma proportion. Vi har arbetat med världsledande arkitekter för att leverera några av världens mest ikoniska anläggningar, och vi sätter samman dynamiska arbetsgrupper för att kunna leverera optimalt gällande specifika behov för specifika arenor.

En komplett och innovativ tjänst

Våra team har arbetat på komplexa och begränsade platser där vi har maximerat värdet av olika projekt genom innovativa koncept.

Vi har levererat spännande arrangemang med vår designkultur och utformat flexibla lösningar med zonindelade, smarta metoder för lågenergibyggnation. Dessutom kan vi granska lokala tillgångar för att bedöma hur dessa kan användas eller vara till hjälp, som t.ex. fjärrvärme och energi från avfall.

Eftersom arenor för idrott och underhållning ofta utgör startpunkten för vidare stadsutveckling använder våra planläggare en stadsbaserad utvecklingsstrategi för att bidra och skapa tillgänglighet för alla.