Geoteknik

Ramböll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.

Kontakti

Petra Josefsson

Enhetschef, Geoteknik Nord
T: +46 10 615 1103

Jörgen Stenersen

Enhetschef, Geoteknik Nord
T: +46 10 615 1191

Anders Westin

Enhetschef, Geoteknik Mitt
T: +46 10 615 6496

Lars Malmros

Enhetschef, Geoteknik Öst
T: +46 10 615 1435

Britt-Marie Henningsson

Enhetschef, Geoteknik Syd
T: +46 10 615 3329

Geoprojektering

Ramböll Geoteknik arbetar med hela geoprojekteringens kedja - från idé till uppföljning och erfarenhetsåterföring för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industri och anläggning.

Ramböll kan erbjuda kompetens och resurser både i och utanför Sveriges gränser för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag. Vi har den kunskap och organisation som krävs för att kunna hjälpa kunden genom hela geoprojekteringens kedja:

 • Idé
 • Geotekniska undersökningar
 • Utvärdering, analys, problemlösning
 • Dimensionering, design, konstruktion
 • Uppföljning, erfarenhetsåterföring

Geokonstruktion

En geokonstruktion är en konstruktion eller en konstruktionsdel som medför förändringar av spänningar i jord/berg och utnyttjar jord- och bergmaterialets egenskaper för att bära last, inklusive egentyngd. I begreppet ingår även sådana konstruktioner som består av enbart jord, exempelvis fyllningar och schakter.

Inom Ramböll finns specialistkompetens vad gäller:

 • Datasimuleringar med Finita element metoden
 • Samverkansgrundläggning
 • Pålning
 • Jordförstärkning
 • Tillämpning av statistiska metoder
 • Plattgrundläggning
 • Berggrundläggning
 • Bergschaktning

Rambölls medarbetare deltar aktivt i normutveckling, forskning och teknikutveckling som skapar förutsättningar för att erbjuda ett nytänkande vid projektering av geokonstruktioner.

Geofysik

Ramböll är ledande inom geofysiska undersökningar för geotekniska, hydrogeologiska och miljötekniska ändamål. Vi kan exempelvis erbjuda seismik för kartering av berggrund och bergkvalitet.

Använd resistivitetsmätning för jordlagerkartering och till exempel för kontroll av masstabiliserade jordar. Vår georadar är utvecklad för snabb kartering av befintliga vägars uppbyggnad. 

 

Referensprojekt

Bron över Södertälje kanal

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramboll i Sverige och Danmark.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser