Flygplatser

Den internationella flygtrafiken är en växande sektor som bidrar till ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling över hela världen.

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Teknisk utveckling som incheckning online och utrustning för säkerhetskontroller ställer nya krav på flygplatsbyggnader. Dagens moderna flygplatser befinner sig i en ständig expansions- och moderniseringsprocess, något som kräver kompetens och driftighet från alla inblandade parter.

Terminalbyggnaderna fungerar som en flygplats själva ”motor”. Utformningen av terminalbyggnaderna är avgörande för att uppnå maximal effektivitet och intäktsgenerering på en flygplats. Ingen terminalbyggnad är den andra lik, men ”motorn” fyller alltid samma funktion. Ramboll är insatt i dessa komplexa flöden och vi engagerar oss i våra kunders projekt för att uppnå maximalt resultat.

Ramboll har medverkat i över 200 flygplatsprojekt

Vi utför arbeten inom en flygplats alla områden (dvs. flygsidan, terminalbyggnader och landsidan) och över hela världen. Genom att samarbeta med specialistföretag kan vi leverera ett komplett utbud av tjänster vilket garanterar ett helhetsperspektiv, något som vi är mycket stolta över.

Modernisering av Pulkovo Airport

Ramboll har fått uppdraget som huvudkonsult i projekteringen av den genomgripande moderniseringen av Pulkovo Airport i St Petersburg i Ryssland. Flygplatsprojektet är ett av de största PPP-projekten i Ryssland och i dagsläget ett av Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt. Kontraktet placerar Ramböll bland de allra främsta internationella flygplatskonsulterna.

Utvalda projekt

Så här kommer Arlanda flygplats om några år

Om- och tillbyggnad av de fyra största svenska flygplatserna

Ramboll har sedan 2014 en viktig roll i arbetet med att modernisera och utveckla landets fyra största flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser