Fasadteknik

En byggnads fasad bör filtrera ljud, ljus, värme och kyla som skapar ett inomhusklimat lämpligt för den verksamhet som sker inne i byggnaden.

Foto: Nic Lehoux

Kontakt

Per Hammarström

Director
T: +46 (0)10 615 61 76
På Ramboll använder vi simuleringsprogram tidigt i konstruktionsskedet för att testa hur olika typer av fasader kommer att samverka med byggnadens insida. Vår fasaddesign avser tillverkning, konstruktion och användning.

Våra fasadtekniska konsulttjänster täcker följande områden:

  • Val av material
  • Strukturell design
  • Byggfysik
  • Uppvärmningsteknik
  • Brandskydd
  • Utveckling av nya system
  • Drift och underhåll
  • Anbudsförfaranden
  • Uppföljning och kontroll
Dessa kan anges som separata tjänster eller som en del av ett projekt inom områdena struktur, installationer, brand och akustik.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser