Drift och underhåll

Nya byggnader utgör årligen endast en procent av det totala antalet byggnader. Resterande 99 procent  kräver regelbundna renoveringar och ombyggnationer för att vara i god form och uppfylla moderna normer.

Kontakt

Per Hammarström

Director
T: +46 (0)10 615 61 76

Lars-Åke Bengtsson

Enhetschef, Byggledning Installation
T: +46 10 615 6233

Energiprestanda och byggteknik

I våra renoveringsprojekt behåller vi fokus på energiprestanda och byggteknik, inklusive IT och telekomsystem. Byggnaderna är ofta helt nedslitna innan de renoveras. Detta är varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hållbart. Vår erfarenhet är att de flesta investeringar i renoveringar inom kort lönar sig för kunden.

Vi erbjuder tjänster inom områdena:

  • Teknisk due diligence
  • Inspektioner på alla detaljnivåer
  • Försämrade material
  • Underhållsplaner
  • Bevarande av gamla byggnader
  • Byggfysik
  • Mögel- och svampangrepp
  • Renovering av byggnader
  • Fastighetsunderhåll
  • Konvertering av råvindar till bostäder

Läcksökning i trycksatta media (PDF, öppnas i nytt fönster)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser