Byggfysik och materialteknik

Moderna byggnader är komplexa byggnadsverk bestående av tusentals olika komponenter och material. Nya komponenter och material utvecklas hela tiden, med målet att förbättra kvalitén och minska på kostnaderna.

Foto: Rådgivergruppen USK Buildings

Kontakt

Per Hammarström

Director
T: +46 (0)10 615 61 76

State-of-the-art-lösningar

Alldeles för ofta visar sig nya byggdelar och material vara olämpliga för sitt syfte. Det leder ofta till omfattande skador och kostnader. Problemen kan ofta härledas till okunskap vad gäller fuktkontroll, temperaturvariationer, lufttryck, långtidshållbarhet för material samt hur olika material påverkar varandra.

Ramboll har omfattande erfarenhet inom byggfysik och materialkännedom. Vi använder den senaste teknologin för analys av temperatureffekter, fukttryck, luftflöde och andra fysiska aspekter av byggelement. Vi har egna moderna laboratorier för analys av skadat material.

Betong

Ramboll har världsledande kunskap inom området cement- och betongteknologi. Vår grupp av experter erbjuder kunder runt om i världen specialanpassade tjänster inom materialtillgång, produktion, betonganvändning och reparationer.

Rambolls expertis innefattar specialiserad kunskap inom:

 • Försämrande mekanismer
 • Bevarande projektering
 • Optimering av blandad projektering
 • Problemlokalisering

Vi testar och förbereder material i våra laboratorier.

Naturliga byggstenar

Ramboll är dessutom globalt ledande vad gäller att välja ut och utvärdera naturliga stenar samt hur dessa bäst kan användas vid byggen. Vår expertverksamhet inkluderar:

 • Hållbarhet för olika typer av stenar (exempelvis granit eller marmor)
 • Design av fixerande system
 • Utvärdering av atmosfärisk påverkan
 • Specificering av kompletta fasadsystem
 • Ledning av konstruktionsarbete

Metaller

Vår grupp av byggfysiker analyserar och utvärderar:

 • Försämrande mekanismer i stålkonstruktioner
 • Frätningsrisk på olika metallkombinationer
 • Ytskyddssystem för metaller
 • Frätningsskador på byggnader

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser