Bost├Ąder

Vi föredrar alla ett hem som är tryggt, sunt och välfungerande – ett perfekt ställe att njuta av livet på.

Three Quays, foto: 3DReid Buildings

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Ramboll arbetar med bostäder både till den privata och den offentliga sektorn. Vi erbjuder tjänster inom nyproduktion och ombyggnad. Vi kan även erbjuda bostadsrättsföreningar tjänster som bygglov, kontraktsfrågor, teknik och design, juridik samt val av entreprenörer.  När det gäller energieffektivisering är vi ett av de ledande bolagen i branschen.

Det finns många kravställare i ett bostadsprojekt. Allt från de boende till entreprenören, bostadsbolaget eller den kommunala ägaren. Ramboll är ett företag som tar ett helhetsgrepp för hela processen oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad. Våra konsulter säkerställer alla behov och koordinerar hela projektet oavsett storlek. Allt från kvalitetssäkring till ekonomiska kalkyler och arkitekternas önskemål.

Som kund kan du känna dig trygg i att våra konsulter kan byggfasens alla led och därmed kan rekommendera vilken metod som är mest teknisk och ekonomiskt lämpad.

Relaterade tjänster

Geoteknik

Ramboll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.


Geoteknik

Brand, Risk & Säkerhet

Specialistenhet inom Ramboll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.


Brand, Risk & Säkerhet

Konstruktion

Byggkonstruktion: det innebär mycket mer än att bara överföra laster från en byggnads struktur till dess grund.


Byggkonstruktion

Landskaparkitektur

Rambolls landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och fysiska planerare bygger sin planering och gestaltning på en ekologisk grundsyn.


Landskapsarkitektur

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser