BIM

På Ramboll har vi under många år varit med och drivit utvecklingen inom Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Allt eftersom verktyg och processer uppnår mognad vad gäller effektivitet, leveranshantering och möjligheter till kvalitetssäkring implementeras dessa i vårt dagliga arbete.

foto: Robert Gavin

Kontakt

Fredrik Öster

Enhetschef BIM & Visualisering
T: +46 10 615 34 26

3D-projektering

Nu för tiden sker den allra största delen av vår projektering i 3D. Det innebär ökad möjlighet till kvalitetskontroll samt enklare kommunikation mellan konsult och beställare. 3D-projektering innebär bland mycket annat att flera olika designförslag kan utvärderas på ett mycket tidigt stadium samt att olika discipliners modeller kan jämföras med varandra för att på så vis försäkra sig om att eventuella krockar undviks.

Men när det gäller BIM så är 3D-projektering bara början. Genom att fylla modeller med objektsbaserad information kan vi ta fram exempelvis tidsplaner och mängdberäkningar. Det innebär att beställaren kan få ett omedelbart besked vad en designförändring får för konsekvenser på byggtid och totalkostnad.
Detsamma kan göras med information rörande byggnadens energikonsumtion, ett nyckeltal som idag kopplas till certifieringar som t.ex. LEED, BREEAM och Green Building. För beställaren innebär BIM även att byggnadsmodellen kan laddas med all den information som behövs för att underlätta förvaltningen av byggnaden i framtiden.

Referenser

Under åren har vi samlat på oss ett stort antal referensprojekt där vi använder oss av intelligenta, objektsbaserade byggnadsmodeller för att skapa ytterligare värden för våra kunder. Följande projekt representerar ett litet urval där Ramboll har använt sig av BIM.

  • Gångaren 11, kontorsbyggnad om 32 000 m², med en 18-vånings bostadsbyggnad 
  • Fredriksdahls Bussdepå, pågående projekt om 70 000 m2
  • Landvetter Resecentrum, mindre bussterminal utanför Göteborg.
  • HQ08, kontorshus om 40 000 m2

Våra kunder har alltid uppskattat snabba och kostnadseffektiva leveranser av högsta kvalitet. BIM hjälper oss att förbättra oss ytterligare i dessa avseenden, samtidigt som fler designalternativ kan utredas tidigare i processen, inte minst ur energiförbrukningsperspektivet.

Utöver användandet av BIM i egna uppdrag utför vi även BIM-samordning, BIM-utedningar och BIM-implementeringar externt. För ytterligare information om vilka fördelar BIM kan komma att innebära för just ditt projekt eller organisation, tveka inte att kontakta oss.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser