Byggnader

Eftersom människor spenderar 90 % av sin tid inomhus är byggnader något som formar både våra liv och vårt välbefinnande. Både investerare och hyresgäster kräver därför att byggnader är distinkta, hållbara och utformade att möta användarnas behov.

Foto: Daniel Shearing

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Byggnader
Tel: +46 10 615 15 13

Ett av världens 10 främsta globala byggkonsultföretag

Ramboll för samman nästan 4 000 multidisciplinära byggnadsexperter över hela världen. Som ett av världens 10 främsta globala byggkonsultföretag utformar vi varje år runt 10 miljoner m2 byggnadsyta.

Kompletta tjänster inom byggnadsdesign och konsultverksamhet

I våra omfattande tjänster ingår alla aspekter av byggnadsteknik, arkitektur, fastighetsförvaltning, design och konsultverksamhet. Vi arbetar årligen med 10 000 projekt och har lång erfarenhet av att utveckla inspirerande byggnader för sjukvård, apotek, kommersiella fastigheter, detaljhandel, hotell, bostäder, skolor, konst och kultur, idrott, höghus och flygplatsbyggnader. Vi disponerar marknadsledande kompetens när det gäller träkonstruktioner och arbete utanför byggplatsen.

Beboelighet och hållbarhet är drivkrafter bakom kommersiell framgång

Vår filosofi när det gäller design är att alltid skapa utrymme för den mänskliga tillvaron. Genom att tillämpa vårt koncept “Liveable Buildings” skapar vi balans mellan byggnadernas kulturella, sociala och fysiska värden. Genom att förbättra livskvaliteten för användarna av en byggnad blir den mer attraktiv för både hyresgäster och investerare. Bra kvalitet på inomhusmiljön förbättrar kontorspersonalens produktivitet med 3 % och byggnader med miljövänlig klassificering säljs för i genomsnitt 16 % högre pris.

Innovation och digital byggnadsdesign

Vi har en unik metod när det gäller att använda byggnadsinformationsmodellering (BIM), CAD och avancerade analytiska tekniker för att ge liv åt byggnadsritningar. Detta gör det möjligt att genomföra och utvärdera beslut och ändringar innan själva byggarbetet startar.
Vår banbrytande tjänst ”innovationsdesign” använder de senaste parametriska modellerna, simuleringar och algoritmer för att skapa komplexa byggnadsformer, förbättra prestanda samt reducera både tidsramar och kostnader. 

Skapa maximalt värde för kunden

Vi levererar de bästa lösningarna för våra kunder genom att kombinera lokal närvaro och kännedom med ett globalt nätverk av experter. Vi samarbetar med några av världens ledande arkitekter och utvecklare och 85 % av vår verksamhet sker med långsiktiga, återkommande kunder. Bland våra kunder finns även entreprenörer, fastighetsägare, privata företag, universitet och offentliga institutioner.

Läs mer

Broschyr Byggnader

Buildings for a better future


Ladda ned

Projekt

Hallarna exteriör

Miljöklassificerat med kunden i centrum

– Vi har verkligen fått göra allt. Det finns inte så många sådana här retail-projekt. Det är få förunnat att få ett oskrivet blad att utveckla från början, säger Annki Cedervall, affärsområdeschef för Planning & Architecture på Ramboll.

Foto: Borås Energi och Miljö

Urban Escape - Människan i centrum för frizon i city

Mitt i centrala Stockholm är ett helt nytt stadsrum på väg att skapas – Urban Escape, 130 000 kvadratmeter kontor, bostäder, butiker, restauranger och hotell där människors behov står i centrum.

Visionsbild Hagastaden

Unik stadsdel med människorna i fokus

Mellan Stockholm och Solna uppförs Hagastaden. Området kommer, när det är klart, att rymma 50 000 arbetsplatser och 6000 nya bostäder.

Triple Towers

Triple Tower är det tredje tornet vid Gothia Towers i centrala Göteborg. Trion kommer att utgöra Europas största helintegrerade konferens- hotell och mässanläggning och är Svenska Mässans största satsning någonsin. Ramboll ansvarar för projektledning och miljöcertifiering i projektet som innefattar nybygget av det tredje tornet, och en påbyggnad av det mittersta.