Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och tar ett långsiktigt helhetsansvar för de projekt vi är involverade i. Läs mer om våra tjänster inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi och management consulting.

Marknader
Tjänster
Marknader

Byggnader

Eftersom människor spenderar 90 % av sin tid inomhus är byggnader något som formar både våra liv och vårt välbefinnande. Både investerare och hyresgäster kräver därför att byggnader är distinkta, hållbara och utformade att möta användarnas behov.

Läs mer
Marknader

Transport

Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Idag när 53 % av världens befolkning är bosatta i städer är effektiva transportsystem en väldigt viktig del i att skapa levande stadsmiljöer. Vi arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt och är ledande på den nordiska marknaden.

Läs mer
Marknader

Miljö

Som en av världens ledande miljö- och hälsokonsultföretag har vi kundernas förtroende att hantera de mest utmanande frågorna inom miljö, hälsa och social problematik. Vi hjälper våra kunder förstå och hantera effekterna av sina aktiviteter och produkter, ge dem verktyg för att effektivt svara på och utveckla sunda strategier för sina affärsmässiga, rättsliga och juridiska utmaningar samt bygga vidare på en hållbar verksamhet.

Läs mer
Marknader

Vatten

Rent vatten genom säker och hållbar vattenförsörjning ska vara en självklarhet både idag och för framtida generationer. Utifrån detta mål arbetar Rambolls vattenspecialister med i stort sett alla kompetensområden som berör vatten - från dricksvattenförsörjning och avloppshantering till klimatanpassning av städer.

Läs mer
Marknader

Energi

I ett läge då säker energiförsörjning och förnyelsebara energikällor står högt på dagordningen erbjuder vi långsiktigt hållbara konsulttjänster inriktade till hela energibranschen. Med år av praktisk erfarenhet i ryggen och ett omfattande tjänsteutbud hjälper vi våra kunder att projektera och implementera energilösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till omvärlden.

Läs mer
People
Marknader

Management Consulting

Vi hjälper våra uppdragsgivare med samhällets mest utmanande frågor.

Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser