Behandling av dina personuppgifter

1.1 Med ändamålet att tillhandahålla den tjänst som du efterfrågar när du använder Rambolls mobilapplikation ShapeRunner (”App”) och för att utveckla och förbättra Appens funktionalitet (“Ändamålet”), kommer Ramboll Sweden AB, Krukmakargatan 21, Box 170 09, 104 62 Stockholm (”Ramboll”) att insamla och behandla dina personuppgifter.

1.2 Följande information beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du använder Appen. Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta Ramboll.

1.3 Ramboll kommer att insamla och behandla följande personuppgifter:
(a) förnamn eller alias för de användare vars tid är topp-tio-snabbast på vald löprunda i realtid (valfritt att ange), aktivitetsdata från den mobila enhetens accelerometer och lokaliseringsdata (GPS) och som genereras via vår App (tid, plats, distans, tempo/steg) för att logga din löpväg,
(b) personuppgifter för att aktivera särskilda funktioner i vår App, som ditt sociala nätverks behörighetsuppgifter, inklusive uppgifter från dina offentliga inlägg om vår App eller din kommunikation med oss, för att kunna lägga ut innehåll från Appen till sociala nätverk, samt
(c) som automatiskt insamlas från din mobila enhet: 

  1. uppgift om nedladdning och installation av Appen, geografiskt läge genom GPS-signaler från användarens mobila enhet och aktivitet inom Appen,
  2. SDK (Standard Development Kit) i användarens App inhämtar IP-adress, User agent, plattform, SDK-version, anonymt användarID ”alias”, tidstämpel, Developer Key, Appversion,
  3. mobilenhetsidentifikationer såsom: IDFA (Identifier For Advertisers), Android ID (Android enhet), Google Advertiser ID, enhetsmodell, tillverkare, OS-version, aktivitet inom Appen och nätverksstatus (WiFi/3G), 
  4. cookies, IP-adresser, webb-adresser, data som identifierar din webbläsare och version, webbeacons och taggar.

1.4 Användare kan själv justera, och avaktivera användning av platsdata samt mottagande av push-notiser på sin mobila enhet. Vissa mobilenhetsplattformar tillhandahåller ytterligare verktyg som tillåter dig att kontrollera när enheten samlar in eller delar särskilda kategorier av uppgifter. Ramboll uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter.

1.5 Alla personuppgifter ses som konfidentiell information och kommer att användas för Ändamålet.

1.6 Dina personuppgifter kommer att lagras av Ramboll och tredjepartsleverantörer, vilka hanterar och tillhandahåller service beträffande data, utveckling och analys samt administrerar vissa tjänster och funktioner, som behandlar personuppgifter för Rambolls räkning. De personuppgifter som vi insamlar (eller behandlar) i samband med vår App kan komma att, utöver det land i vilket dina personuppgifter ursprungligen samlades in, lagras i USA eller andra länder. Om vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, skyddar vi personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi använder en mängd åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som överförs till dessa länder innehar ett adekvat skydd i enlighet med dataskyddsregler; detta inkluderar att underteckna EU:s standardavtalsklausuler, att verifiera att mottagaren har antagit bindande företagsregler. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi avtal som kräver att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

1.7 Ramboll kommer att bevara dina personuppgifter den period under vilken du är en användare av Appen, dock som längst till att Appen avvecklas genom att inte finnas tillgänglig för nedladdning, om inte Ramboll enligt gällande lagstiftning måste bevara dina personuppgifter under en längre tidsperiod.

Dina rättigheter

2.1 Du kan kontakta vår Data Protection Manager genom privacy@ramboll.com  om du har några frågor, begäranden etc. med koppling till Rambolls insamling och behandling av dina personuppgifter.

2.2 Du kan få ytterligare information om de personuppgifter som Ramboll lagrar och behandlar om dig genom att kontakta vår Data Protection Manager genom dataprivacy@ramboll.se. Dessutom kan du invända mot att dina personuppgifter behandlas eller begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill invända mot att dina personuppgifter behandlas eller begära rättelse av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection Manager genom dataprivacy@ramboll.se och informera om detta.

2.3 Om du har några klagomål kring Rambolls behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Rättslig grund för att behandla personuppgifter

3.1 Ramboll kommer att behandla dina personuppgifter med det berättigade ändamålet att tillhandahålla den tjänst som du efterfrågar när du använder Rambolls App och för att utveckla och förbättra Appens funktionalitet och det är Rambolls bedömning att detta berättigade intresse för Ramboll att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att Ramboll behandlar personuppgifterna.