Har du 43 sekunder över? Se filmen och få en förklaring av ShapeRunner-konceptet. Kanske blir du inspirerad att testa appen själv!