Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramboll för VVS- och styrprojekteringen.

Natrium – flexibel byggnad ska samla naturvetenskapen

Göteborgs universitet vill samla de naturvetenskapliga institutionerna som idag ligger spridda runt om på campus till en plats. Därför uppförs nu Natrium, en ny byggnad på Medicinareberget som ska rymma forskning och utbildning inom livsvetenskaperna. Det ska bli en levande miljö som lockar till möten, idéer och forskningsutbyten samtidigt som byggnaden ska möta framtidens krav på flexibilitet och hållbarhet.

Nya Sjukhusområdet Malmö banar väg för framtidens vårdmiljöer

Nya Sjukhusområdet Malmö är den största satsningen som Region Skåne någonsin har gjort. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat för att möta framtidens krav. Ramboll arbetar med flera delar i detta mångmiljardprojekt.

Örebro universitetssjukhus

Sjukhuset i Örebro ska byggas ut för att öka kapacitet och vårdutbud. Bland annat ska en helt ny anläggning inom kirurgi och specialistvård byggas. I projektet ingår också en om- och tillbyggnad av den befintliga akutmottagningen. Ramboll har fått det prestigefulla uppdraget att projektera installation i projektet.

Citybanan

Citybanan bygger bort stora delar av pendeltågstrafiken till och från Stockholm city med en 6 km lång tunnel under centrala Stockholm och genom en 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta. Ramboll har utfört preliminära undersökningar, design och projekteringar för tunnelventilationen i den planerade Citybanan genom Stockholm.

NCC:s nya huvudkontor – en hållbar och framtidssäkrad arbetsmiljö

Järva Krog utanför Stockholm växer med bostäder, kontor, handel, service och förskola. En del av detta är NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare. Ramboll har varit huvudkonstruktör för projektet och fokuserat på hållbara lösningar och hög nyttjandegrad av material. 

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är ett av världens största och mest ambitiösa sjukhusprojekt. Sjukhuset erbjuder högkvalificerad specialistvård och en forskningsmiljö i världsklass. En viktig uppgift är att stärka samverkan mellan sjukvård, forskning och utbildning.

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing är en ingenjörsmässig ikon. Den är Storbritanniens högsta- och världens längsta trepyloners snedkabelbro.

Flexibla sjukhus möter framtidens behov

Under 2018 var nära nittio medarbetare från Ramboll involverade i ett stort projekt för att modernisera och rusta tre sörmländska sjukhus för framtiden. "Dagens sjukvård är långt mer avancerad än vad sjukhusfastigheterna från 60- och 70-talen är byggda för vilket skapar problem för de som arbetar i vården", säger Ulf Hedman, Hospitals Global Division Director på Ramboll.

Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.