Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Gävle hamn expanderar

Under 2010 deltog Ramboll i försök till solidifiering/stabilisering av kontaminerade muddermassor. Detta följdes av projektering av en kaj vid Granudden för ett fullskaligt test av solidifieringskonceptet. Efter full utbyggnad kommer Granudden att ha 700 meter kaj.

Malmporten

Sjöfartsverket, Luleå Hamn AB och Trafikverket samverkar kring projekt Malmporten i Luleå. Projektet ska förbättra transporterna av bland annat malm från gruvfält till kund. Ramboll hjälper Sjöfartsverket med miljöprövningen av den nya farleden.

Malmö Hamn flyttar

Hamnen i Malmö planerar för en omlokalisering av stora delar av verksamheten till nya anläggningar i norra delen av hamnområdet.