Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Solna Business Park

Ett nedgånget industriområde intill Sundbybergs tågstation har under ett par års tid renoverats och byggts om till toppmoderna kontor och affärslokaler.

Lättare för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att ta tunnelbanan

Mellan 2013 och 2015 genomförde Ramboll en översikt av samtliga stationer längs Stockholms tunnelbanenät. Syftet var att anpassa framkomligheten för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

CityLife Milan technical reviews

The 43 hectare CityLife development occupies the site of Milan’s former fairground and exhibition site (Fiera Campionaria). Its combination of residences, offices, retail space and a museum are arrayed around a large park — Europe’s biggest privately funded park development. We worked in collaboration with J&A Consultants on technical reviews of the architects’ schemes. Our combined refinements and suggestions produced savings sufficient to cover our fees five times over.The project’s central square features three towers — Il Dritto (the straight one), Lo Storto (the twisted one) and Il Curvo (the curved one). Further buildings for the site are in development, and Ramboll's specialists are undertaking façade, geotechnical and fire technical reviews in ...

Rambolls nya huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.