Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


En bättre väg för fiskar

Den svagsimmande stensimpan och den tjockskaliga målarmusslan har stått i fokus när Ramboll hjälpt Nyköpings kommun ta fram förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas.

Kiruna: Flyttstädning pågår

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin. Delar av det nya centrumområdet stod klart 2018. Byggnader flyttas och nya hus och gator byggs på bland annat gammal industrimark. Ramboll har uppdraget att undersöka och iordningställa marken före byggnation.

Lindholmen - hållbar stadsplanering i fokus

Attraktiva Campus Lindholmen i Göteborg växer i stadig takt. När det under hösten 2016 var dags att ta fram en inriktning för den fortsatta utvecklingen, organiserades parallella uppdrag som väckte stort intresse bland arkitekter i Norden. Ramboll fanns med i ett av de utvalda teamen.

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing är en ingenjörsmässig ikon. Den är Storbritanniens högsta- och världens längsta trepyloners snedkabelbro.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser