Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Dong Energys havsbaserade vindkraftfarm

Vindkraftfarmen Anholt, som färdigställdes 2013, är världens tredje största havsbaserade vindkraftfarm. Vinkraftfarmen på 400 MW, som ligger i sundet Kattegatt, intill Jylland och ön Anholt, producerar energi som motsvarar till den årliga energikonsumtionen för 400,000 hushåll, eller 4% av Danmarks totala energikonsumtion.

Vattenfall kraftverk

Ramböll har färdigställt två stora projekt inom RCM (funktionssäkerhetsinriktat underhåll) vid en av Vattenfalls kraftverk i Danmark.

Systemering och optimering av underhållsregimen i Hafslund – Norges största leverantör av fjärrvärme

Hafslund levererar genom sitt rörsystem miljövänlig värme och varmt vatten till stora delar av Oslos invånare. Hafslund producerade i 2013 1.7 TWh (miljarder av kWh) fjärrvärme, vilket är likvärdigt med 20 procent av Oslos värmebehov, eller värmebehovet för 170,000 hushåll. Hafslund är Norges största leverantör av fjärrvärme och står för 38 procent av all fjärrvärme genererad i Norge.

Implementering av kapitalförvaltning vid anläggning för avfallshantering i Köpenhamn

Amager Resource Center (ARC) är ett danskt företag inom avfallshantering med fokus på hållbarhet. Över 800,000 besök görs varje år till deras återvinningsstationer. ARCs anläggning för avfallshantering mottar och hanterar avfall från cirka 550,000 invånare och 45,000 företag, och levererar i sin tur elektricitet och fjärrvärme till cirka 150,000 hushåll. Den nuvarande anläggningen är planerad att tas ur bruk 2017, och anläggningen blir då utbytt till världens mest moderna anläggning, i produktion av Ramböll.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites