Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Avfallsförbränningsanläggning på Bermuda

Ramboll utnämndes av Bermudas Ministry of Works & Engineering att assistera i konstruktion av en tredje enhet samt i uppgradering av de två befintliga enheterna vid Bermudas avfallsförbränningsanläggning.

Avfallsförbränningsanläggning i Malmö

Ramboll agerade huvudkonsult åt Sysav och ansvarade för planering, design, upphandling, kontraktshantering och projektledning under konstruktionen av en ny avfallsförbränningsenhet.

Implementering av kapitalförvaltning vid anläggning för avfallshantering i Köpenhamn

Amager Resource Center (ARC) är ett danskt företag inom avfallshantering med fokus på hållbarhet. Över 800,000 besök görs varje år till deras återvinningsstationer. ARCs anläggning för avfallshantering mottar och hanterar avfall från cirka 550,000 invånare och 45,000 företag, och levererar i sin tur elektricitet och fjärrvärme till cirka 150,000 hushåll. Den nuvarande anläggningen är planerad att tas ur bruk 2017, och anläggningen blir då utbytt till världens mest moderna anläggning, i produktion av Ramböll.

Amagerforbrænding avfallsförbränningsanläggning

Det kommunala renhållningsföretaget I/S Amagerforbrænding, med bas i Köpenhamn, är i dagsläget på gång att utveckla en ny avfallsförbränningsanläggning.

Avfallsförbränningsanläggning på Isle of Man

Rambolls referensportfölj inkluderar ett flertal olika öprojekt. Däribland Avfallsförbränningsanläggningen på Isle of Man.

Amager Bakke: Energigivande byggnad med rekreation på taket

Amager Bakke, också känt som Copperhill, i centrala Köpenhamn öppnade 2017 och är en av världens mest energieffektiva anläggningar för avfallsförbränning. Här har Ramboll  skruvat upp energiproduktionen till rekordhöga nivåer och samtidigt minskat utsläppen så att de ligger långt under gränsvärdena. Anläggningens tak är dessutom ett rekreationsområde året runt där invånarna kan klättra och promenera på sommaren och åka skidor på vintern.

Avfallsförbränningsprojekt i Hertfordshire

Ramboll utnämndes att agera teknisk konsult vid införskaffandet av en ny avfallsförbränningsanläggning.

Oberoende konsult vid slamanläggning i Hong Kong

Hong Kongs Environmental Protection Department har givit grönt ljus till konstruktion av en förbränningsanläggning för avloppsslam.

Brista 2

Kraftvärmeverket Brista 2 är en av de största investeringarna i Fortum Värmes historia. Verket, som byggs precis intill den existerande anläggningen Brista 1 i Sigtuna kommun, kommer årligen att omvandla avfall till värme och el som motsvarar årsförbrukningen hos drygt 40 000 normalstora lägenheter.