Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Solarge

Ramböll deltog aktivt i SOLARGE, ett europeiskt projekt som ämnade stimulera marknaden för storskaliga solvärmeverk i europeiska länder. SOLARGE stödde Rambölls engagemang genom att erbjuda informations-, tränings- och kommunikationspaket.

Aquamarine power oyster

Ramboll ombads undersöka genomförbarheten i att ersätta stål med kompositmaterial i Aquamarine Powers andra generationens Oyster-vågkraftsutrustning.

Bekkelaget biogasanläggning

Ramboll bjöds in att projektera för och lägga investeringsförslag till en helt ny uppgraderingsanläggning till Bekkelaget WWTW.

Uppgradering av biogas i Falkirk

Ramboll har å Scottish Water Waste Services vägnar genomfört en förstudie rörande möjligheterna att uppgradera biogas.

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Borås bränslestation och LNG-lagring

Ramboll var involverad i installationen av en ny kompressorbyggnad, en gaslagringsanläggning och en bränsledepå för bussar.

Förstudie till uppgradering av Cumnock förbränningsanläggning

Horizons Environment – en del av Scottish Water – har träffats för att överlägga om de ska investera i den utrustning som krävs för att deras befintliga anläggning ska kunna ta emot organiskt avfall.

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Oberoende konsult vid slamanläggning i Hong Kong

Hong Kongs Environmental Protection Department har givit grönt ljus till konstruktion av en förbränningsanläggning för avloppsslam.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.  

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites