Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramboll för VVS- och styrprojekteringen.

Danderyds sjukhus

Trycket på sjukhus och akutmottagningar i Stockholms län är stort. För att lösa en del av det behovet byggs Danderyds sjukhus ut med en helt ny akutmottagning. Ramboll har flera omfattande uppdrag i projektet.

Nya Sjukhusområdet Malmö banar väg för framtidens vårdmiljöer

Nya Sjukhusområdet Malmö är den största satsningen som Region Skåne någonsin har gjort. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat för att möta framtidens krav. Ramboll arbetar med flera delar i detta mångmiljardprojekt.

Örebro universitetssjukhus

Sjukhuset i Örebro ska byggas ut för att öka kapacitet och vårdutbud. Bland annat ska en helt ny anläggning inom kirurgi och specialistvård byggas. I projektet ingår också en om- och tillbyggnad av den befintliga akutmottagningen. Ramboll har fått det prestigefulla uppdraget att projektera installation i projektet.

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är ett av världens största och mest ambitiösa sjukhusprojekt. Sjukhuset erbjuder högkvalificerad specialistvård och en forskningsmiljö i världsklass. En viktig uppgift är att stärka samverkan mellan sjukvård, forskning och utbildning.