Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Förstudie för naturgasledningen Balticconnector

Ramböll har blivit belönade med en förstudie (FEED) för projektet Balticconnector, en 20 tum bred och cirka 81 kilometer lång frånlands naturgasledning i Finska viken, vars syfte är att sammanbinda det finska och estinska nätverket för distribution av naturgas.

Polarled: Pipelinen som slår rekord och korsar polcirkeln

Genom Polarled-pipelinen kan det europeiska fastlandet och de brittiska öarna snart erhålla en säker och tillförlitlig energiförsörjning genom en 481 kilometer lång gasledning på havsbottnen. Gasledningen som tidigare var känd som Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) sträcker sig från Aasta Hansteen gasfältet i Norska havet till en landbaserad gasanläggning i Nyhamna, Norge.

Polarled: Pipelinen som slår rekord och korsar polcirkeln

Genom Polarled-pipelinen kan det europeiska fastlandet och de brittiska öarna snart erhålla en säker och tillförlitlig energiförsörjning genom en 481 kilometer lång gasledning på havsbottnen. Gasledningen som tidigare var känd som Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) sträcker sig från Aasta Hansteen gasfältet i Norska havet till en landbaserad gasanläggning i Nyhamna, Norge.