Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Ljussättning av Götaplatsen

Den 1 september 2011 invigdes den nya belysningen av Götaplatsen i Göteborg. Ramboll Sveriges Ljusenhet tillsammans med Ramboll Danmarks enhet Lys har stått för såväl belysningsprogram som projektering.

Esperantoplatsen

Esperantoplatsen i Göteborg är en multifunktionell mötesplats som Ramboll utformat - en blandning mellan park och tog.

Ramboll utför omfattande installationsarbete vid Malmö Centralstation

Arbetet med att bygga ut och modernisera Malmö Centralstation var ett uppdrag som pågick under flera år. Bland annat har en större vänthall och utökad yta för restauranger och handel byggts till. Därtill har hela stationsområdet försetts med bättre belysningslösningar, både inom- och utomhus. Ramboll har sedan 2004 arbetat med omfattande installationer i utbyggnaden av Malmö C övre.

Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Microsofts kontor i Stockholm har uppdaterats till en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande i vad Microsoft kallar Det Nya Arbetslivet, en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ramboll har hanterat alla delar i ombyggnaden i det lyckade projektet.

Lättare för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att ta tunnelbanan

Mellan 2013 och 2015 genomförde Ramboll en översikt av samtliga stationer längs Stockholms tunnelbanenät. Syftet var att anpassa framkomligheten för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing är en ingenjörsmässig ikon. Den är Storbritanniens högsta- och världens längsta trepyloners snedkabelbro.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites