Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Ramboll tillhandahåller plattform för att mäta arbetet med jämställdhet och likabehandling

Ramboll stödjer för andra året i rad en svensk myndighet med att utvärdera och följa upp arbetet med likabehandling. Stödet görs i form av enkätutformning, datainsamling och rapportering av resultat. Resultatet blir ett underlag till myndigheten för att utifrån det kunna skapa åtgärder.

Stort förarbete när Barnkonventionen blir lag

I år fyller FN:s barnkonvention 30 år och nästa år, den 1 januari 2020, blir den svensk lag. Det väntas innebära en stärkt ställning för barnets rättigheter och att vi får ett skarpare juridiskt verktyg för att skydda barn. Ramboll har varit involverade i tre projekt som på olika sätt banar väg för den nya lagen. 

Ramboll analyserar projekt som ska främja AI

Tillsammans med bland annat Aiwizo ska Ramboll analysera Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” för små- och medelstora företag som vill komma igång med sitt AI-arbete. Satsningen är en del i det regeringsuppdrag som handlar om att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet inom Artificiell Intelligence, AI.