Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Följeforskare från Ramboll stärker UMIT

UMIT är ett strategiskt IT-projekt inom simuleringsteknologi och dess industriella tillämpningar och startades 2009 av Umeå Universitet. 

Barnkonventionen i fokus för analysuppdrag

Vad skulle det innebära ekonomiskt om FN:s barnkonvention införs i svensk lag? På uppdrag av Statskontoret har Ramboll nyligen utrett konsekvenserna. Resultatet presenteras i en alldeles färsk rapport.

Med siktet inställt på en jämlik och jämställd byggbransch

En byggbransch för alla – så heter det projekt som Byggnads drog igång i början av året och som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att öka kompetensen, jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna.

Utvecklingsarbete inom Stockholms stad

I över tio års tid har Ramboll levererat strategisk rådgivning till en rad olika förvaltningar inom Stockholms stad för att stärka styrning, ledning och organisation med syftet att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser