Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Akershus Fjernvarme AS

Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm.

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Oberoende konsult vid slamanläggning i Hong Kong

Hong Kongs Environmental Protection Department har givit grönt ljus till konstruktion av en förbränningsanläggning för avloppsslam.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.  

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser