Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Systemering och optimering av underhållsregimen i Hafslund – Norges största leverantör av fjärrvärme

Hafslund levererar genom sitt rörsystem miljövänlig värme och varmt vatten till stora delar av Oslos invånare. Hafslund producerade i 2013 1.7 TWh (miljarder av kWh) fjärrvärme, vilket är likvärdigt med 20 procent av Oslos värmebehov, eller värmebehovet för 170,000 hushåll. Hafslund är Norges största leverantör av fjärrvärme och står för 38 procent av all fjärrvärme genererad i Norge.

Fjernvarme Fyn - värmeplanering

Ramboll var med och producerade en projektplan för Fjernvarme Fyn, där man bland annat beskrev projektets utveckling från 1980 fram till 2009.

Kartläggning av värmeproduktion och förbrukning i Fort St. John

Ramboll anlitades av Fort St. John för att kartlägga stadens befintliga värmeverk/nätverk och identifiera områden med hög värmeförbrukning.

Akershus Fjernvarme AS

Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm.

Carlsberg hållbar utveckling

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastruktur till Carlsberg Properties.

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Greenwich Peninsula energikombinat

Ramboll Energi ansvarar för att utrusta distriktets energiinfrastruktur med en lågkoldioxidlösning.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.  

Brista 2

Kraftvärmeverket Brista 2 är en av de största investeringarna i Fortum Värmes historia. Verket, som byggs precis intill den existerande anläggningen Brista 1 i Sigtuna kommun, kommer årligen att omvandla avfall till värme och el som motsvarar årsförbrukningen hos drygt 40 000 normalstora lägenheter.

Utbyggnad av Hamnbanan fördubblar kapaciteten för sjötransporter

Dubbelspårsutbyggnaden av Hamnbanan ska öka kapaciteten för transporter till och från Göteborgs Hamn och viktiga industrier på västra Hisingen. I hård konkurrens vann Ramboll uppdraget att projektera den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites