Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Biologisk mångfald vid Uppsala stadshus

Under om- och tillbyggnaden av Uppsala Stadshus har den biologiska mångfalden ökat inom fastigheten. Ramboll har bistått med projekt- och hållbarhetsstöd under alla faser av projektet.

Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

Ramboll och Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus samarbetar i ett projekt om cirkulär odling. Projektet innefattar grönsaks- och fiskodling som när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp.

Hållbarhetsledare i Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Ramboll är processledare inom hållbarhet för Älvstranden Utveckling AB, ett kommunalt bolag som har till uppgift att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där stadens centrala delar kommer att växa till dubbel storlek. Uppdraget är att driva hållbarhetsfrågor internt hos Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som helhet.

Rambolls nya huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Flexibla sjukhus möter framtidens behov

Under 2018 var nära nittio medarbetare från Ramboll involverade i ett stort projekt för att modernisera och rusta tre sörmländska sjukhus för framtiden. "Dagens sjukvård är långt mer avancerad än vad sjukhusfastigheterna från 60- och 70-talen är byggda för vilket skapar problem för de som arbetar i vården", säger Ulf Hedman, Hospitals Global Division Director på Ramboll.

Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.