Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Byggprojekt med minskad miljöbelastning

Att optimera energiförsörjning och effektivisera byggnadsprocesser blir allt viktigare inom byggprojekt. Både i planering av projekt och ute på byggarbetsplatser satsas det stort på att minimera belastning på miljön. Täta kunddialoger med rådgivning kring klimatsmarta och långsiktigt hållbara materialval är exempel på hur hållbarhetsfokuset präglar det dagliga arbetet.

Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

Ramboll och Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus samarbetar i ett projekt om cirkulär odling. Projektet innefattar grönsaks- och fiskodling som när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp.

Hållbarhetsledare i Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Ramboll är processledare inom hållbarhet för Älvstranden Utveckling AB, ett kommunalt bolag som har till uppgift att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där stadens centrala delar kommer att växa till dubbel storlek. Uppdraget är att driva hållbarhetsfrågor internt hos Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som helhet.

Flexibla sjukhus möter framtidens behov

Under 2018 var nära nittio medarbetare från Ramboll involverade i ett stort projekt för att modernisera och rusta tre sörmländska sjukhus för framtiden. "Dagens sjukvård är långt mer avancerad än vad sjukhusfastigheterna från 60- och 70-talen är byggda för vilket skapar problem för de som arbetar i vården", säger Michael Gustavsson, Hospitals Global Division Director på Ramboll.

Rambolls nya huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser