Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


En gemensam effektstrategi

Ramboll arbetade under 2021 med en effektstrategi åt fastighetsbolaget Castellum, Power2U och fem regionala energibolag. Effektstrategin vägleder fastighetsbranschen till att positionera sig och hitta sin roll inom en energimarknad i stark förändring.

Energiprognos

Energinet.dk undersöker olika möjligheter till att göra efterfrågan på energi mer flexibel och kompatibel med det nuvarande utbudet.

Carlsberg hållbar utveckling

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastruktur till Carlsberg Properties.

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Ramboll utreder elförsörjning på Gotland

Gotlands Energi, GEAB, ser över södra Gotlands elnät. Ramboll är anlitade som samarbetspartner i uppdraget.

Galleria Boulevard

Galleria Boulevard är en totalentreprenad med Peab AB som huvudentreprenör där Ramboll utfört VS-projektering, VA-projektering, energiberäkningar och installationssamordning.

Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

Ramboll och Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus samarbetar i ett projekt om cirkulär odling. Projektet innefattar grönsaks- och fiskodling som när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp.

Gullbergsvass binder samman Göteborg

Älvstaden kallas Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Projektet består av sju stadsdelar i centrala Göteborg som kommer att genomgå stora omvandlingar. En av dem är Gullbergsvass. För det 90 hektar stora området har Ramboll gjort en förstudie som används som bas för diskussioner med medborgare och aktörer kring stadsdelens framtida karaktär.

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.

Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Nordhavnen i Köpenhamn är Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt.

Rambolls nya huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.