Queensferry Crossing

Kontakta

Peter Curran. Ramboll

Peter Curran

CEng, BSc, MICE, MIStructE, Spearhead Director, Major Crossings, UK
Tel: +44 7736 497481
M: +44 7736 497481

Lars T. Thorbek

Global Spearhead Director, Major Crossings
Tel: +45 5161 6713

Öppnandet av Queensferry Crossing Bridge är ett landmärke inom ingenjörskonst. Bron, som är ca 2,7 km lång och 210 meter hög är Storbritanniens högsta och världens längsta trepyloners snedkabelbro, är en betydande expansion av en av Skottlands viktigaste transportförbindelser.

Queensferry Crossing kommer att minska belastningen på den befintliga bron, Forth Road Bridge, som ursprungligen konstruerades för 11 miljoner fordon per år, men som nu trafikeras av 24 miljoner fordon per år.

Innovativ design

Det visuellt dominerande inslaget hos Queensferry Crossing är brons innovativa kabeldesign med överlappande kablar. Det ger den nödvändiga styvheten och möjliggör en lättare körbana och slankare pyloner.

37 000 kilometer kablar – nästan ett helt varv runt jorden – håller bron uppe. Kablarna kan bytas ut som en del av det normala underhållsarbetet utan att behöva stänga bron - en viktig funktion för en så stor transportförbindelse.

Mer än bara en bro

Ramboll arbetade, tillsammans med huvudentreprenören FCBC och projektets beställare Transport Scotland, med brons design, förbättring av det omgivande vägnätet och broanslutningar samt integrering av intelligent motorvägsteknik. Tekniken använder servicetorn som säkerställer spår och hastighetskontroll samt informerar förarna om trafikstockningar – och reducerar därigenom köbildning samt förbättrar trafikflödet och trafiksäkerheten.

Layouten på anslutningsvägarna är resultatet av en långsiktig utvecklingsprocess som krävde samhällsengagemang och andra intressenters medverkan. Vägarna kommer att leda till en avgörande förbättring av huvudvägnätet i östra Skottland och minska negativa effekter på miljö och samhällen.

Rambolls roll

Ramboll hade en ledande roll i ett konsortium med Sweco och Leonhardt, Andra and partners, med Transport Scotland som beställare.

– Att arbeta på ett projekt av denna skala och vikt är ett riktigt privilegium. Vi har jobbat på Queensferry Crossing sedan 2009, och det har varit en utmanande och givande upplevelse. Vi har arbetat hårt för att flytta de innovativa gränserna för att skapa en konkurrenskraftig, vacker design och fortsatte därefter våra ansträngningar under hela byggprocessen i nära samarbete med teamen från entreprenörerna och beställaren, säger designchef Peter Curran, Ramboll UK.

Fakta och siffror om Queensferry Crossing Bridge

  • Storbritanniens högsta bro och världens längsta snedkabelbro med tre pyloner
  • Brodesignen är resultatet av mer än 20 000 produktionsritningar
  • Bron är 210 meter över vattennivån (vid högvatten), vilket motsvarar ca 48 dubbeldäckare staplade ovanpå varandra
  • Brodäcket väger totalt 35 000 ton, vilket motsvarar 80 stycken Boeing 747

Watch this video with subtitles.