Landstäckande prestandatest på samtliga av Danmarks tågsträckor

Ett exempel på mätning i tåg, Ascom's Tems Pocket med GPS-positionering används.

Ett exempel på mätning i tåg, Ascom's Tems Pocket med GPS-positionering används.

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045

Våra tjänster

Ramböll har under hösten 2015 utfört en komplett landstäckande prestandatest mellan 2 mobiloperatörer. En jämförelsemätning blev gjord på både tal och data, på 2G och 3G.

Samtliga järnvägssträckor där persontåg kör blev genomkörda, på både DSB-sträckor såväl som privata.  Uppgiften var bunden till en kort deadline, och utfördes därför på 3 veckor.

Utifrån mätningsresultaten utarbetade Ramböll en rapport med jämförande konklusioner av operatörernas tjänster, och problematiska områden med potential för förbättring framhävdes.

Mätningsdata och rapport användes efterföljande till åtskilliga justeringar och rättelser i kundens mobila nätverk.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser