Täckningskontroll i nybyggd sjukhusflygel

Såhär används den bärbara mätningsutrustningen till mätningar inomhus

Såhär används den bärbara mätningsutrustningen till mätningar inomhus

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045

Våra tjänster

Under hösten 2015 utförde Ramböll en komplett täckningskontroll av mobilnäten i en nybyggd flygel tillhörande ett sjukhus. Mätningar skulle utföras på alla operatörer och mobilteknologier i de frekvensområden understödda av DAS-anläggningen. 100 % täckning skulle finnas överallt inomhus. Utöver detta skulle det även kontrolleras om handover fungerade korrekt vid byggnadens in- och utgång.

I den följande rapporten blev täckningen visualiserad för kunden genom att låta teckna mätningarna av signalstyrkorna på flygelns planteckningar. Kunden har efterföljande valt att använda rapporten i vidare arbete.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser