Vilka konsekvenser får alkoholkonsumtionen på samhället?

Inte bara de som dricker för mycket far illa – även personer i omgivningen påverkas.

Inte bara de som dricker för mycket far illa – även personer i omgivningen påverkas.

Kontakta

Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts (tjänstledig)
Tel: +46 73 231 79 68

Våra tjänster

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar i samhället och informera om dess risker. År 2017 konsumerade vi i Sverige 9 liter ren alkohol per person. Vad blir konsekvenserna? Ramboll har gjort en studie av alkoholkonsumtionens påverkan på samhället.

Att alkoholen innebär höga samhällskostnader och har en negativ påverkan på folkhälsan kommer knappast som en överraskning, men studien visar att hälsokonsekvenserna till och med är mer allvarliga än vad statistiken ger sken av.

– Du har kanske hört att ”det är bra med ett glas vin ibland”, men det är en ståndpunkt som forskarna i princip helt gått ifrån. När vi gjorde studien upptäckte vi att de skadliga effekterna systematiskt underskattas i statistiken. Varje år dör ungefär 2 000 personer i alkoholrelaterade sjukdomar, men i den statistiken tas endast explicit alkoholrelaterade sjukdomar med. Det betyder att andra som exempelvis mun- och matstrupscancer som ofta kan relateras till alkoholkonsumtion inte finns med, säger Hector Catasús, projektledare och managementkonsult på Ramboll.

Fångar konsekvenser på hela samhället

Den senaste studien på området gjordes år 2006 med data från 2002 och sedan dess har mycket hänt. Den nya studien identifierar vilka insatser som krävs för att stärka kunskapen inom alkoholområdet och kommer utgöra en kunskapsplattform för framtida forskningssatsningar.

– Det är en ambitiös rapport som fångar alkoholkonsumtionens konsekvenser på hela samhället, som hälso- och sjukvård, produktionsbortfall när människor inte kan arbeta, brottslighet, hur alkoholen påverkar vår livskvalitet och de positiva spridningseffekter som finns ekonomiskt när det gäller arbetstillfällen och försäljning.

Ramboll är en stiftelseägd och oberoende aktör med stor erfarenhet av att arbeta med ekonomiska analyser när det gäller folkhälsa. Ett tiotal konsulter från både Sverige och Danmark har jobbat med studien som omfattar stora datamängder och även involverat personer från forskningsvärlden.

– När man räknar på hela samhället är utmaningen att hitta en balans, få in fullständigheten och hitta starka metoder och bra dataunderlag att bygga beräkningarna på.

Alkoholens nytta uppmärksammas också

Ett nytt och outforskat område som tas upp i studien är nyttan av alkohol. Beräkningen baseras på en brittisk studie och går ut på att räkna på konsumentnyttan (att människor uppskattar alkohol) och näringslivsnyttan (arbetstillfällen på Systembolaget och i bryggeribranschen).

– I studien antar vi att om alkohol inte fanns skulle pengarna som läggs på alkohol inte försvinna från marknaden, utan vi skulle istället konsumera andra saker som till exempel livsmedel och nöjen, säger Hector Catasús.

Läs rapporten på www.omsystembolaget.se/kostnader