Västlänken

Kontakta

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Byggnader
Tel: +46 10 615 15 13

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Förutom tunneln blir det tre nya stationer, en under centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet.

Ramboll är tillsammans med Sweco huvudaktör i Trafikverkets projekt Västlänken. Vårt uppdrag innefattar två av projektets centrala deluppdrag; järnvägsplan och systemhandling för Linje och anslutningar och Station Haga.

Västlänken blir, när den står färdig, en 8 km lång dubbelspårig järnväg. Sträckningen går genom centrala Göteborg, varav 6 km i tunnel. Förutom tunneln byggs tre helt nya stationer, en under Centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen.

Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet. Satsningen ligger på 20 miljarder kronor och pågår fram till år 2026.

Tunnel under Göteborg - en stor teknisk utmaning

Ramboll bildar tillsammans med Sweco ett konsortium och blir en av huvudaktörerna i Västlänken efter att ha vunnit två av projektets mer centrala deluppdrag; järnvägsplan och systemhandling för Linje och anslutningar och Station Haga.

I deluppdrag Linje och anslutningar ska konsortiet ta fram underlag till järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), gestaltningsprogram (GP), BKA/SKA och systemhandling för genomgående järnvägsspecifika system och tunnelanläggningar från Västlänkens anslutningspunkter till befintligt järnvägssystem vid Olskroken och Almedal. En väsentlig del av uppdraget behandlar framtagning av de temporära lösningar som krävs för byggande, däribland etappindelningar och trafikomläggningar.

Det andra deluppdraget är Station Haga, ett av tre nya stationslägen under jord. Anläggningsprojektet ska utformas för att skapa rätt anläggning ur användar-, förvaltar- och stadsperspektiv. Ramboll och Sweco arbetar för en stationsanläggning som är trygg, lättorienterad och effektiv och på samma gång tilltalande, flexibel, robust och vara väl integrerad i stadsutvecklingen. Konsortiet hanterar även järnvägsplan, MKB, GP, BKA/SKA och systemhandling.