Västlänken

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Buildings
Tel: +46 10 615 15 13

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Förutom tunneln blir det tre nya stationer, en under centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet.

Ramboll är tillsammans med Sweco huvudaktör i Trafikverkets projekt Västlänken. Vårt uppdrag innefattar två av projektets centrala deluppdrag; järnvägsplan och systemhandling för Linje och anslutningar och Station Haga.

Västlänken blir, när den står färdig, en 8 km lång dubbelspårig järnväg. Sträckningen går genom centrala Göteborg, varav 6 km i tunnel. Förutom tunneln byggs tre helt nya stationer, en under Centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen.

Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet. Satsningen ligger på 20 miljarder kronor och pågår fram till år 2026.

Tunnel under Göteborg - en stor teknisk utmaning

Ramböll bildar tillsammans med Sweco ett konsortium och blir en av huvudaktörerna i Västlänken efter att ha vunnit två av projektets mer centrala deluppdrag; järnvägsplan och systemhandling för Linje och anslutningar och Station Haga.

I deluppdrag Linje och anslutningar ska konsortiet ta fram underlag till järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), gestaltningsprogram (GP), BKA/SKA och systemhandling för genomgående järnvägsspecifika system och tunnelanläggningar från Västlänkens anslutningspunkter till befintligt järnvägssystem vid Olskroken och Almedal. En väsentlig del av uppdraget behandlar framtagning av de temporära lösningar som krävs för byggande, däribland etappindelningar och trafikomläggningar.

Det andra deluppdraget är Station Haga, ett av tre nya stationslägen under jord. Anläggningsprojektet ska utformas för att skapa rätt anläggning ur användar-, förvaltar- och stadsperspektiv. Ramböll och Sweco arbetar för en stationsanläggning som är trygg, lättorienterad och effektiv och på samma gång tilltalande, flexibel, robust och vara väl integrerad i stadsutvecklingen. Konsortiet hanterar även järnvägsplan, MKB, GP, BKA/SKA och systemhandling.

 

– För alla inblandade har projektet varit en utmanande och fantastisk resa. Att lägga en tunnel under staden är en stor teknisk utmaning vilket krävt förmågan att kunna tänka bortom standardlösningar, berättar Bent Johannesson, VD för Ramböll i Sverige.

Projektet har nu pågått i 2,5 år och trots att det är många aktörer med i ett projekt av den här storleken så har arbetet flutit på bra.

– Samarbetet har varit utmärkt. Det är en förmån att få delta i ett gigantiskt infrastrukturprojekt som Västlänken. En av de stora fördelarna och tryggheten med Ramböll är att vi inom koncernen har tillgång till en bred bas av medarbetare som kan stötta upp med kompetens och resurser där det behövs, avslutar Bent Johannesson.

Se nedan Trafikverkets film om Västlänken eller Trafikverkets hemsida för mer information och karta på projektet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser