Uppsala konsert och kongresshus

Uppsala konserthus

Uppsala konserthus

Kontakta

Ramboll

Ramboll Projektledning

Tel: +46 (0)10 615 60 00

Våra tjänster

Efter en internationell arkitekttävling 2002 som vanns av Henning Larsen Tegnestue, startade projektet med att systemhandlingar upprättades på vilka Peab handlades upp som generalentreprenör.

Den tidiga upphandlingen innebar att genomförandetiden blev kortare än vid traditionell generalentreprenad, eftersom produktionen kunde påbörjas innan all projektering var klar.

Detta möjliggjorde också att entreprenören i ett tidigt skede kunde bidra med produktionskompetens till projektet. Bland annat utfördes ytterväggar, glaslanterniner, glas-/ metallpartier, maskindrivna portar och viss scenutrustningar som totalentreprenader, där entreprenören svarade för färdigprojektering och har funktionsansvar.

Projekteringen påbörjades hösten 2004, det första spadtaget togs i april 2005 och den 30 augusti 2007 öppnade Uppsala Konsert & Kongress. Förutom den nya byggnaden omfattade projektet iordningställande av torg- och gatumark inom och omkring kvarteret, samt konstnärlig utsmyckning och hyresgästanpassningsåtgärder.

Parallellt med entreprenaden svarade hyresgästen, Uppsala Konsert & Kongress AB för, och genomförde, upphandling av inredning, samt verksamhetens utrustning och skyltning.