Unik stadspark med vattentorg i Skellefteå

Skellefteå park

Skellefteå park

Kontakta

ulf nordfjell

Ulf Nordfjell

Landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 6353
cecilia liljestrom

Cecilia Liljeström

Landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 15 37
Sara Pallin

Sara Pallin

Landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 15 36

Våra tjänster

Skellefteå stadspark har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Skellefteå kommuns ambition har varit att öppna för ett grönt stråk mitt i centrum som binder ihop staden med älven till en naturlig mötesplats som används året runt av invånarna och är utformad hållbart, enkelt och tidlöst för många besökare.

Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt på Ramboll, har i samarbete med kollegor, Skellefteås stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin och lokala konsulter, jobbat med parken i olika etapper under de senaste 12 åren.
– Det är ett helt unikt projekt både vad gäller anläggningens utformning och samarbetet mellan kommun och konsulter. Jag har aldrig varit med om ett projekt där alla varit så entusiastiska, lokala konsulter, tjänstemän och besökare. Och den politiska uppslutningen från staden har varit total. Det är väldigt ovanligt att en så pass liten kommun lägger så mycket resurser på sin stadsmiljö, säger Ulf Nordfjell. 

I parken finns bland annat en stor läktare som används på olika sätt. Konserter och festivaler i parken har haft uppemot 5.000-6.000 besökare. Det finns en lekplats för alla åldrar och ett centralt vattentorg med fontäner, ljus och en ljudanläggning. Stadshusets kylvatten återanvänds för att värma älvens kyliga vatten till 18-25 grader till fontänerna under hela sommarhalvåret. Det är Sveriges enda fontän av denna typ med uppvärmt vatten. Vintertid blir platsen en scen där ledljus på mark och master samverkar med snö och is.

Se filmen från invigningen av vattenparken i september 2017

Sommaren 2018 ska nästa etapp av parken stå klar och det är, enligt Ulf Nordfjell den svåraste delen. Det ska bli en lekplats som har en nivåskillnad på sju meter och som kommer att avslutas med en utsiktsplats som blir ett landmärke för staden.
– Skellefteå stadspark är en utsökt och ultramodern anläggning i internationell toppklass. Extra kul är det att få göra en sådan park för invånare som bor utanför storstäderna. I den här kommunen har man förstått värdet och nyttan och rekryterat personer som har kompetens att ta hand om parken på lång sikt. Det är en park som kommer att stärka stadens identitet och varumärke, säger Ulf Nordfjell.

Mer information:
Skellefteå kommuns sida om parken

Gestaltningsförslaget för Älvbrinken

Tidigare artikel om parken