Tvärbanan i Stockholm

Kontakta

Roger Langland

Roger Langland

Spearhead Director, Rail Systems, Sweden
Tel: +46 (10) 6156333

Våra tjänster

Tvärbanan är en snabbspårväg som knyter ihop buss-, tunnelbane-, och pendeltågslinjer runt centrala Stockholm. Namnet på banan kommer av att den går på tvären i motsats till de flesta linjer som går in mot eller ut från city.

Tvärbanan sträcker sig idag från Sickla Udde till Alvik och ny snabbspårväg byggs norrut från Alvik till Solna Station. Även en fortsatt utbyggnad mot Saltsjöbanan och vidare österut är under utredning. Utbyggnaden av Tvärbanan till Kista ligger lite längre fram i tiden. En förstudie har genomförts, och nästa steg är att ta fram en järnvägsplan för utbyggnaden. Fullt utbyggd skulle man kunna resa med Tvärbanan ända från Saltsjöbaden och Solsidan i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att passera city.

Syftet med utbyggnaden av Tvärbanan är att minska trängseln i kollektivtrafiken och öka tillgängligheten för bebyggelse utanför Stockholm. Ramboll har arbetat i projektet med att ta fram en fördjupad linjestudie och systemhandling för sträckan Alvik-Sundbyberg-Solna. Handlingarna har resulterat i en sträckning och utformning av Tvärbana Norr och ett underlag för järnvägsplan och detaljplaner.

Tvärbana Norr - sträckan Alvik-Solna
Sträckan mellan Alvik och Solna kallas Solnagrenen och arbetet med byggnationen av den delen pågår för fullt. Sträckan är beräknad att tas i bruk under 2013. Spåret går genom berg, över vatten och på mark i tre kommuner.

Tvärbanan, från Gullmarsplan till den befintliga stationen i Alvik, går vidare genom en tunnel till Brommadepån. Den nya sträckningen ska ansluta i tunnelmynningen och fortsätta norrut i en tunnel under Tranebergsbebyggelsen och vidare över Ulvsundsjön. Strax innan bron är den första hållplatsen på Tvärbana Norr planerad.

Vidare mellan Ulvsunda industriområde och Norrbyvägen planeras två hållplatser samt en planskild korsning. Innan spårvägen viker av längs Karlsbodavägen planeras även en hållplats som ska ansluta den framtida Kistagrenen. Väster om Bällstaån till Sundbyberg station byggs en ny bro och en ny hållplats. Därefter sträcker sig spårvägen längs Landsvägen och över en ny bro längs Ekebergsvägens vägbro.

Det planeras två planskilda korsningar och en ny hållplats fram till Råsunda fotbollsstadion med anslutning till bland annat tunnelbana och Solna centrum. Tvärbanan fortsätter därefter längs Frösundaleden och slutligen läggs spåret i tunnel fram till Solna station som är ändstation. Eventuella anslutningar till ny depå ingår i utredningen.

Ramboll har även uppdraget som produktionsledare för spår och anläggning i delprojekten för upprustning av Saltsjöbanan, Tvärbana Ost, befintlig tvärbana och Igelbodadepån. 

Rambolls tidigare arbete med Tvärbanan
I projektet för Tvärbanan har Ramboll arbetet med systemhandling, järnvägsplan och bygghandlingar för delen Gullmarsplan–Sickla Udde. Sträckan är 2,5 km lång, har dubbelspår, två kryssväxlar, fyra hållplatser samt tre broar.

Se fler bilder från bygget av Tvärbanan i bildspelet nedan. Fotograf: Hans Ekestang.