Lättare för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att ta tunnelbanan

Tunnelbanetåg vid perrong mot Åkeshov

Tunnelbanetåg vid perrong mot Åkeshov

Kontakta

Ciarán Creegan

Ciarán Creegan

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet
Tel: +46 10 615 60 82
M: +46 702 102 590
Joakim Skålander

Joakim Skålander

Tillgänglighetskonsult
Tel: +46 (10) 6156088

Mellan 2013 och 2015 genomförde Ramboll en översikt av samtliga stationer längs Stockholms tunnelbanenät. Syftet var att anpassa framkomligheten för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Från beställaren Stockholms Lokaltrafik fick Ramboll i uppdrag att se över och ta bort hinder och öka möjligheterna att enklare navigera i de offentliga utrymmena i anslutning till tunnelbanan, enligt lagen om Enkelt avhjälpta hinder. I uppdraget har Ramboll stått för projektering och genomförande av tillgänglighetsanpassning av samtliga 100 tunnelbanestationer. Ett särskilt fokus har lagts på resenärsgrupper som barn, äldre och funktionsnedsatta.

– Det här uppdraget har varit lite speciellt till sin karaktär eftersom något liknande arbete inte utförts längs sträckan tidigare, berättar Oliver Wolff, projektledare på Ramboll. Vi började helt från början med att identifiera brister ute på perronger och vid respektive station för att öka framkomligheten och på så sätt underlätta för de olika grupperna att resa med tunnelbanan. De åtgärder som vi har föreslagit och som nu finns på plats på perronger och anslutande utrymmen är bland annat taktila markeringar och ledstråk, kontrastmarkeringar och kompletterad belysning.

En utmaning i uppdraget var att åtgärdshanteringen enbart kunde utföras under nattetid då trafiken hade uppehåll. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till var att inte störa eller påverka de konstverk som utgör varje perrong. Lösningen blev en samordning med konstnärerna för att för att säkerställa att konstverken förblev opåverkade.

Samtliga tjänster som Ramboll hanterat i projektet är projekteringssamordning, projekt- och byggledning, arkitektur, konstruktion, el och belysning, brand och säkerhet, hiss, akustik samt upphandling av entreprenör.