Ramboll projektleder arbete vid SydVästlänken

Bild: Svenska Kraftnät Fotograf: Thomas Wiklund

Bild: Svenska Kraftnät Fotograf: Thomas Wiklund

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerhet och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik. SydVästlänken kommer att öka överföringskapaciteten i stamnätet och därmed bidra till att utjämna skillnaderna i elpris mellan södra Sverige och övriga landet.

SydVästlänken består av tre förbindelser som knyts samman i Barkeryd, norr om Nässjö. Norrut byggs en växelströmsledning till Hallsberg. Söderut byggs en likströmsförbindelse ner till Hurva i Skåne. Västerut planeras en likströmsförbindelse till Tveiten i Norge. Den norra och södra grenen tas i drift januari 2015. Den västra grenen beräknas vara klar tidigast 2019.

SydVästlänken beräknas kosta cirka 7,3 miljarder kronor inklusive stamnätsstationerna Barkeryd och Hurva, men exklusive den västra grenen (Barkeryd-Tvieiten). För den delen av SydVästlänken återstår en del arbete innan det är dags att fatta ett investeringsbeslut och lämna in ansökan om koncession. Den totala investeringen för hela SydVästlänken beräknas till över 10 miljarder kronor.

På uppdrag av Svenska Kraftnät utför Ramboll projektledartjänster för 400 kV-ställverket i Barkeryd utanför Nässjö. Arbetet med ställverket har kommit en bra bit på väg och följer tidsplanen för delprojektet. Ställverket ska tas i drift sommaren 2013.

Läs mer på www.svk.se/sydvastlanken