Om- och tillbyggnad av de fyra största svenska flygplatserna

Framtidens Arlanda flygplats

Framtidens Arlanda flygplats

Kontakt

Anders Krantz

Anders Krantz

Aviation, Sweden
Tel: +46 72 143 38 19
Per Hammarström

Per Hammarström

Director
Tel: +46 (0)10 615 61 76
Ulf Hedman

Ulf Hedman

Country Market Director
Tel: +46 10 615 2507
Michael Gustavsson

Michael Gustavsson

Global Director Hospitals
Tel: +46 106151523
lars rosell

Lars Rosell

Affärsområdeschef, Byggnader
Tel: +46 (10) 615 3433
Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Distriktschef
Tel: +46 (10) 6156081
M: +46 (76) 8305204
Stefan Sundström

Stefan Sundström

Tel: +46 (10) 6151199
M: +46 (72) 1489999
Per Andersson

Per Andersson

Head of Department
Tel: +46 (10) 6155436
M: +46 (70) 3445436

Enligt Swedavia ökar resandet kraftigt, både inrikes och utrikes, och antalet passagerare på landets flygplatser slår ständigt nya rekord. Närmare 40 miljoner människor passerar Swedavias flygplatser under ett år. Att antalet resenärer ökar påverkar flygplatsernas kapacitet och såväl ventilation som andra funktioner behöver renoveras och utökas. Behovet av ombyggnad av hela flygplatsområden, både på landside (där resenärerna vistas) och airside (där flygplatspersonal och flygplan finns) är därmed stort. Och till det kommer en teknikutveckling som innebär att flygplatserna behöver moderniseras.

– Arlandas utvecklingsprojekt har som mål att kunna ta emot 40 miljoner resenärer 2040 jämfört med de 25 miljoner som reser från och till Arlanda i dag. Swedavia är en av Rambolls största kunder och antagligen det projekt som berör flest individer. Genom det arbete vi gör för Swedavia vill vi bidra till bättre reseupplevelser, säger Michael Gustavsson, uppdragssamordnare för Ramboll på Arlanda.

– En utmaning med flygplatsprojekten är att en stor del av jobben måste göras på natten eftersom driften och flighterna inte får störas. Bromma har inte renoverats i sin helhet sedan 50-talet. Nu måste flygplatsen anpassas till framtiden. Större och modernare plan kräver moderniseringar och medför ett större antal resenärer. Med fler passagerare krävs också möjlighet för större flygplan att starta och landa, fler parkeringsplatser och mer utrymme för taxi och kollektivtrafik, säger Ulf Nilsson, uppdragssamordnare för Ramboll på Bromma flygplats.

Rambolls uppdrag innebär projektledning, byggledning och projektering för omfattande om- och tillbyggnader på samtliga fyra flygplatser, avancerad teknik för inresepassering, att anpassa gater för större flygplan, bättre hantering av bagage, catering och mycket mer.

Syftet med Rambolls insats är att planera och bygga om flygplatserna för att matcha framtida behov av flygkapacitet, arbets- och mötesplatser, logistiklokaler och övernattningar. 

– I och med den teknikutveckling som har varit de senaste åren kommer det framöver att vara möjligt att checka in hela sin flygresa redan på hotellet. När Landvetters nya hotell Flag Hotel invigts kommer man redan på hotellet att kunna checka in sitt bagage. I hotellets källarplan är det dessutom förberett för en järnvägsstation, vilket också kommer att underlätta för passagerarna, säger Lars Rosell, uppdragssamordnare för Ramboll på Landvetter.

Ytterligare en teknisk innovation är US Preclearance, som innebär att passagerare kommer att kunna göra sin inresepassering till USA redan på plats i Sverige. Arlanda är en av de flygplatser i världen som valts ut av amerikanska myndigheter och som hoppas få klartecken att 2019 införa inresekontroller för en smidigare resa, både för privatresenärer, flygbolag och affärsresenärer.

Det här gör vi på respektive flygplats

Arlanda

 • Ny Pir G med fler utrikesgater
 • Nytt driftområde
 • Ny central bagagehantering
 • Nya uppställningsplatser för flygplan
 • Om- och tillbyggnad av Terminal 5
  Ombyggnad av Pir B för Schengen/Icke Schengen passagerarflöden
  Breddade persontransportgångar och transportband
  Transfergång genom SkyCity. Schengeninvånare slipper ny säkerhetskontroll
  Nytt centralkök för flygplatsmat och annan catering
  Ny säkerhetskontroll med större kapacitet
  Ny handelsplats för shopping, mat etc
 • Ny VIP-byggnad med egen säkerhetskontroll, incheckning m.m.
 • Ombyggnad av Pir F
  Anpassa gater till Dreamliner och A380 Airbus
  US Preclearance

Uppdragssamordnare: Per Hammarström, Ulf Hedman, Michael Gustavsson, Stefan Sundström

Bromma

 • Ny ankomsthall och avgångshall
 • Apron, där planen står parkerade, pirer och omgivningar
 • Nytt banljussystem, landningsljus
 • Ny parkering för taxi, bussar, hyrbilar och besökare
 • Ny/förstärkt mediaförsörjning
 • Dagvatten, avrinning VA
 • Manöverområde, taxibanor runt landningsbanan
 • Driftsområde, parkering av plan

Uppdragssamordnare: Ulf Nilsson

Landvetter

 • Utbyggnad av terminal med tre bryggor
 • Ny bagagehantering
 • Utbyggnad ankomsthall
 • Nytt hotell
 • Flygledningsbyggnad
 • Nybyggnad av rampservicebyggnad
 • Ombyggnad Centralvakten
 • Nybyggnad Reatorpsvägen, samt ny bro

Uppdragssamordnare: Lars Rosell

Sturup/Malmö Airport

 • Ombyggnad av gater för kortare köer
 • Tillbyggnad av bussgarage
 • Utbyggnad av godsmagasin
 • Omläggning av vägar inne på airsite för effektivare flöden
 • Parkeringsplatser för taxibilar, bussar och korttidsparkering
 • Nytt banljus
 • Ombyggnad av ankomsthallen
 • Ombyggnad av restaurang
 • Fjärrvärmeanslutningar
 • Avvattning av ytor

Uppdragssamordnare: Per Andersson


Illustrationer

Bild 1 & 2: Arlanda
Bild 3 & 4: Landvetter

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites