Spårväg City- Etapp 2

Vy över Riddarholmen, Slussen och Södermalm i Stockholm.

Vy över Riddarholmen, Slussen och Södermalm i Stockholm.

Kontakta

Roger Langland

Roger Langland

Spearhead Director, Rail Systems, Sweden
Tel: +46 (10) 6156333

Våra tjänster

Spårväg City är en ny spårväg i Stockholms innerstad. Sedan augusti 2010 trafikeras sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde av moderna låggolvsspårvagnar. Etapp 2 av Spårväg City utgörs av sträckan mellan Djurgårdsbron och Ropsten.

Projektbeskrivning för etapp 2
Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel som ska byggas på tidigare hamn- och industriområden vid Värtan och Husarviken. Totalt planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. De första lägenheterna färdigställs 2012 och stadsbyggnadsprojektet kommer att pågå till 2025.

Som en del av stadsdelens hållbarhetsprofil ska kollektivtrafiken prioriteras högt. Därför vill Stockholms Lokaltrafik förlänga Spårväg City genom området. När spårvägen till Ropsten står klar ska Spårväg City  kopplas samman med Lidingöbanan så att också Lidingö får en direktförbindelse till Stockholms innerstad.

Bygget av spårvägen måste ta hänsyn till flera aspekter: hamnverksamhet och färjeterminaler i Frihamnen, Värtahamnen och Energihamnen, godstrafik på Värtabanan, utbyggnaden av Värtapiren, bygget av Norra länken och pågående stadsbyggnadsprojekt längs hela sträckan.

Delar av sträckan kommer att byggas som tillsvidarelösningar i väntan på att stadsbyggnadsprojekten längs banan färdigställs.

Rambolls åtagande och levererade produkter
Ramboll har i ett tidigt skede lett en förhandlingsplaneringsprocess mellan ett flertal intressenter. Planeringsprocessen baserades på tekniska utredningar inom flera fackområden och resulterade i en sträckning som godtogs av de inblandade parterna.

Ramboll tar också fram tekniskt underlag till järnvägsplan och systemhandling för delsträckan Lindarängsvägen - Ropsten. I arbetet har spårprojektering, trafik, konstbyggnad, geoteknik och geomiljö ingått. Ramboll projekterar dessutom provisoriska brolösningar i projektet.