Spårväg City - Etapp 1

Vy över Riddarholmen, Slussen och Södermalm i Stockholm.

Vy över Riddarholmen, Slussen och Södermalm i Stockholm.

Kontakta

Roger Langland

Roger Langland

Spearhead Director, Rail Systems, Sweden
Tel: +46 (10) 6156333

Våra tjänster

Spårväg City är en stadsspårväg i Stockholms innerstad. Etapp 1 innefattar tre moment: upprustning av museispårvägen ”Djurgårdslinjen” från 1991, en ny sträcka mellan Sergels Torg och Nybroplan och  tillbyggnad av Alkärrshallen.

Sedan augusti 2010 trafikerar sex moderna låggolvsspårvagnar sträckan Sergels torg och Waldemarsudde. Mellan Norrmalmstorg och Skansen kompletteras trafiken med museispårvagnar.

Etapp 2 av Spårväg City kommer att utgöras av sträckan mellan Djurgårdsbron och Ropsten, där Spårväg City kopplas samman med Lidingöbanan. 

Projektbeskrivning för Etapp 1
Den befintliga anläggningen från 1991 har varit i behov av upprustning. Längs olika delar av sträckan har man bland annat genomfört särflyttning av spår, byte av räler, byte av kontaktledning och tillgänglighetsanpassat hållplatser.

På Hamngatan har en fullständig ombyggnad av trafikmiljön genomförts. Det har anlagts cykelbanor på ömse sidor om gatan och kollektivtrafikkörfält för buss och spårvagn. Nya hållplatser har byggts vid Kungsträdgården och Sergels torg.

För att förkorta byggtiden och minska störningarna på annan trafik har sträckan på Hamngatan byggts med räler monterade i färdiggjutna betongelement, som har sänkts ned i gatan. Samma teknik användes också vid spårbyte på Djurgårdsbron, som skedde redan 2007. Alkärrshallen har rustats upp och byggts ut med två nya spår.

Rambolls åtagande och levererade produkter
Rambolls åtagande har inkluderat projektering och bygghandlingar för såväl befintlig sträcka som den nya sträckan på Hamngatan. Underlag till bygghandlingarna utgjordes av inmätning av spår och kantstenar längs hela den befintliga sträckningen.

Ramboll genomförde även projektering för särflyttning av spår mellan Skansen och Waldemarsudde, och bygghandlingen för Alkärrshallens ombyggnad.