Solna Business Park

Solna Business Park (Foto: Fredrik Ek/Me / CC BY-SA)

Solna Business Park (Foto: Fredrik Ek/Me / CC BY-SA)

Kontakta

Erik Hedman

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden
Tel: +46 10 615 54 83

Våra tjänster

Ett nedgånget industriområde intill Sundbybergs tågstation har under ett par års tid renoverats och byggts om till toppmoderna kontor och affärslokaler. Flera stora koncerner som Coop, ICA, Unilever, IFS och OLW har placerat sina huvudkontor här. Ramboll har utfört all akustikprojektering enligt ljudkrav från Svensk Standard. Lokalerna skulle dessutom P-märkas vilket innebär att en mängd krav, inte bara akustiska, ska uppfyllas.

Nedgångna industri- och kontorslokaler skulle byggas om för att uppfylla högt ställda krav enligt dagens normer för moderna kontors- och affärslokaler.

Inom akustik utförde Ramboll bland annat ljudmätningar av ljudmiljön i befintliga lokaler, främst ljudisolering och tåg- och vägtrafikbuller och framtagande av ljudkrav gällande bland annat ljudisolering (reduktionstal), stegljudsnivå, trafikbuller, efterklangdtid och installationsbuller.

För att på ett tekniskt och ekonomisk optimalt sätt uppfylla ljudkraven i projektet var det viktigt att man tidigt i projektet kan påverka utformningen. På så sätt erhålls den bästa slutprodukten så att framtida hyresgäster får en bra ljudmiljö att vistas i.

  • Akustisk dimensionering av bland annat stomme, väggar, glaspartier, fläktrum, fönster och glaspartier
  • Stöd till andra konsultgrupper i deras arbete med att till exempel välja väggkonstruktioner, golvbeläggningar, överluftsdon, dörrar och glaspartier
  • Ljudmätningar i provrum och färdig byggnad

Ovanstående arbete utfördes på totalt fem större byggnader som rymmer ett 20-tal hyresgäster.