Södra Cell expanderar fossilfritt

Södra Cell, Värö (Copyright © Per Pixel Petersson)

Södra Cell, Värö (Copyright © Per Pixel Petersson)

Kontakta

Magnus Lander

Magnus Lander

Enhetschef
Tel: +46 (10) 6153733
M: +46 (70) 6411738

Södra har investerat drygt 4 miljarder kronor i utbyggnaden av Södra Cell Värö som nu är en av världens fem största producenter av barrsulfatmassa. Expansionen innebär en ökning från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Investeringen är också en viktig del i övergången till ett fossilfritt samhälle. Anläggningen har blivit ännu mer energieffektiv och Södras produktion av grön el har ökat ytterligare.

Allt gick mycket snabbt. Södras styrelse tog beslut om investeringen i februari 2014, arbetet drog i gång hösten 2014 och hösten 2016 var det dags för invigning. Ramboll har haft ansvar för hela projektledningsorganisationen inom byggnadsdelen.

– Utmaningen har framförallt varit den korta byggtiden, men det möjliggjordes tack vare underhandsprojektering samtidigt som vi bygger. Det rådde två fabriksstopp när processutrustning kompletterades och uppdaterades men i övrigt har anläggningen varit i drift under hela byggperioden. Kraven på samordning var höga och tidsplaneringen minutiös – speciellt under fabriksstoppen, säger Magnus Lander, enhetschef och projektledare, Ramboll. 

År 2015, samtidigt som arbetet med utbyggnaden pågick, slog anläggningen produktionsrekord.  Förutom den rent samhällsekonomiska vinsten av en ökad svensk export och säkrade arbetstillfällen innebär ombyggnaden en stor miljövinst. Anläggningen var redan innan ombyggnaden oberoende av fossila bränslen vid normal drift men expansionen har gjort den betydligt mer energieffektiv. Nu finns i stort sett inga restprodukter och leveranserna av grön el och fjärrvärme har ökat.

Ramboll har arbetat vid Värö tidigare och känner till anläggningen. När Södra för några år sedan byggde en ny pelletsfabrik och en ny masugn på området ansvarade Ramboll för projektledning av byggnadsdelen. Samarbetet gick så bra att man även fick förtroende när anläggningen skulle byggas ut.

– Vi har varit med under alla faser i projektet och som mest sysselsatte organisationen cirka femton personer under perioden hösten 2013 till våren 2017, säger Magnus Lander.