Shoppingstaden Skärholmen

Kontakta

Ramboll

Ramboll Projektledning

Tel: +46 (0)10 615 60 00

Våra tjänster

Förvandlingen av Skärholmen är en del av söderortsvisionen där Stockholm kraftsamlar för att göra söderort ännu mer attraktivt att besöka, bo och verka i.

CentrumKompaniet i Stockholm AB äger och utvecklar fastigheter med kommersiellt innehåll i Stockholm stad. Den dominerande verksamheten är utveckling och förvaltning av köpcentra och stadscentra. Bolaget ska i samverkan med kunderna affärsmässigt utveckla attraktiva mötesplatser för handel och företagande.

Ramboll Projektledning fick 2004 i uppdrag av Centrumkompaniet i Stockholm AB att driva ombyggnadsprojektet Skärholmen centrum till den nya förvandlingen ”Shoppingstaden”.
Förvandlingen av Skärholmen centrum har genomförts under ca 4 år, samtidigt som centrumet bedriver handel. Varje etapp planeras noga i samråd med butikerna, för att störa handeln så lite som möjligt.

Butikerna kommer att samlas efter koncept, till exempel heminredningsbutikerna för sig och skobutikerna för sig. Genom att samla butiker efter koncept blir centrumet mer shoppingvänligt. Omsättningen efter 2008 beräknas uppgå till 2,4 miljarder per år, och man räknar med ca 14 miljoner besökare.

CentrumKompaniet leder arbetet med utvecklingen i samverkan med bland andra Skanska, Ågrenkonsult, Ramboll projektledning och WSP Management.

Uppdraget omfattar:

 • Teknisk inventering
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Hyresgästanpassning
 • Kostnadsstyrning
 • Projekteringsledning
 • Tidsplanering
 • Entreprenad- och konsultupphandling
 • Plats- och produktionsledning
 • Rådgivning och besiktning