Ramboll utreder upprustning av Simrishamnsbanan

Kontakta

bo asplind

Bo Asplind

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 33 22

Simrishamnsbanan är den järnväg som går mellan Malmö och Simrishamn via Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla i Skåne. På uppdrag av Trafikverket utreder Ramboll en upprustning av järnvägen på sträckan Malmö-Staffanstorp och ny järnväg mellan Staffanstorp och Tomelilla.

Öresundsregionen i södra Skåne är ett expansivt område. För att ytterligare binda samman området med östra Skåne ser Trafikverket över möjligheterna att bygga ut järnvägen i regionen. Med en modern järnväg för persontåg skulle ge tänkta stationsorter en koppling till det regionala järnvägsnätet vilket möjliggör miljövänliga och effektiva resor till arbete och studier.

I arbetet Rambolls utredning syftar till att studera och jämföra olika tänkbara sträckningar. Effekter och konsekvenser för bland annat samhälle, miljö och ekonomi utreds och beskrivs.

Utredningen utgör en viktig del i planläggningsprocessen för en ny järnväg. Utredningsarbetet ska vara klart hösten 2014. Rambolls arbete har hittills bestått av järnvägsutredning, landskaps- och tätortsanalys och en VR-modell över utredningsområdet.