Ramboll utreder elförsörjning på Gotland

Kontakta

Angelica Koivisto

Angelica Koivisto

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 66 26

Gotlands Energi, GEAB, ser över södra Gotlands elnät. Ramboll är anlitade som samarbetspartner i uppdraget.

Sedan årsskiftet är arbetet med att se över elförsörjningen på södra Gotland igång. Arbetet syftar till att se över det befintliga ledningsnätet i området, och att bedöma behovet av att eventuellt förstärka det med ytterligare ledningar för att säkra en fortsatt stabil elförsörjning. Det aktuella området mäter omkring 7 mil längs den befintliga ledningen.

I uppdraget utför Ramboll bland annat marktekniska undersökningar och tar fram olika utbyggnadsförslag.

– Det här är ett viktigt projekt som handlar om att säkra elförsörjningen på Gotland, berättar Angelica Koivisto, biträdande uppdragsledare på Ramboll. Vi har ett helhetsåtagande i uppdraget och ska förse GEAB med de undersökningar och det stöd som behövs för att de ska kunna ta ställning till en eventuell utbyggnad.

Just nu görs en förstudie som kommer att innefatta en rad områden som Elkraft, Geoteknik, Geomiljö, byggteknik och BIM & Visualisering.