Örebro universitetssjukhus

Örebro Sjukhus

Örebro Sjukhus

Kontakta

Ulf Hedman

Ulf Hedman

Global Spearhead director Healthcare
Tel: +46 10 615 2507

Universitetssjukhuset Örebro ska byggas ut för att öka kapacitet och vårdutbud. Bland annat ska en helt ny anläggning inom kirurgi och specialistvård byggas. I projektet ingår också en om- och tillbyggnad av den befintliga akutmottagningen. Ramboll har fått det prestigefulla uppdraget att projektera installation i projektet.

Sjukhuset i Örebro behöver uppgraderas och renoveras i takt med att kommunens invånarantal ökar. Den nya byggnaden, det så kallade H-huset, kommer att omfatta 27 500 kvm yta för avancerad sjukvård och operation, vilket kräver installationsprojektering i toppklass. Ramboll har sedan tidigare medverkat i projekt vid sjukhuset under ett flertal år.

Installationskraven vid högspecialiserade sjukvårdsanläggningar är höga. Operationssalar och andra kliniskt rena utrymmen kräver en exakt avvägd ventilation och värme, och de system som krävs för att hantera journaler, kallelsesystem och medicinsk teknisk utrustning ska fungera felfritt ihop.

– Vi har projekterings- och koordinationsansvar för installationer av tele-, data-, transport- och VVS-system i byggnaden. I avancerade projekt som det ställs mycket höga krav och då gäller det att som att vi som aktör varit med förr och vet vad som krävs, berättar Michael Gustavsson, Global Division Director Hospitals på Ramboll.

Projektstart är planerad till slutet av 2014. Projekteringsarbetet kommer pågå till och med 2016 och byggnationen planeras att stå färdig under 2020.