Ör Centrum – Sundbybergs nya trästad

Ör Centrum. Copyright: illustration av Arkitema, copyright Folkhem

Ör Centrum. Copyright: illustration av Arkitema, copyright Folkhem

Kontakta

Carl Åkerhielm

Carl Åkerhielm

Head of Department
Tel: +46 10 615 61 67
M: +46 703 516 167

Våra tjänster

Ör centrum i Sundbyberg får ett nytt kvarter i trä. Målsättningen är att skapa en modern, trygg, social och ekologiskt hållbar stadsdel där det är enkelt att leva tillsammans. Ör centrum kommer att bli ett av Stockholms största träkvarter. Materialåtgången beräknas till nära 4 200 kubikmeter trä som binder cirka 3 000 ton koldioxid.

Det nya kvarteret har ritats av Arkitema Architects, Ramboll är byggteknisk konsult med ansvar för konstruktion, VVS och el. Ramboll och Arkitema arbetar för närvarande också tillsammans i ett norskt projekt där de bygger ett stort vårdhem i Oslo.

- Vårt uppdrag är att optimera alla aspekter av design och konstruktion. Vi tar också fram en brandskyddsstrategi som förutom sprinklersystem och utrymningsvägar också omfattar ytbehandling av träkonstruktionen, säger Carl Åkerhielm, avdelningschef och projektledare på Ramboll.

I gatuplan blir det mindre butikslokaler, cykelverkstad, gym, vårdcentral med apotek, café och andra mötesplatser medan våningarna högre upp kommer rymma bostäder. Totalt planeras cirka 200 nya bostäder, både bostads- och hyresrätter samt ett äldreboende så att äldre kan bo kvar i området.

- Vi arbetar med BIM och 3D-modellering. I ett senare skede kan det också bli aktuellt med 4D (tidsplanering) och automatisering för att kunna se vad som händer om förutsättningarna förändras under projekteringsperioden.

Det nya kvarteret består huvudsakligen en konstruktion i KL-trä (korslimmat massivträ), men grunden och bottenvåningen är av betong och stål. Huskropparna är sammanlänkade och varierar i höjd med utstående burspråk och balkonger.

- Materialvalet har gjorts ur hållbarhetsperspektiv. Att bygga med trä ger inga koldioxidutsläpp, materialet binder tvärtom koldioxid. Det finns också en estetisk aspekt eftersom det visat sig att trä får människor att trivas.

Husen ska byggas av svenskt trä och för att underlätta logistiken och minska utsläppen från transporterna hoppas Ramboll kunna använda material från de leverantörer som ligger geografiskt närmast.

- Vår målsättning är att omvandla byggarbetsplatsen till en slags monteringsverkstad där prefabricerade träkonstruktioner lyfts på plats. Genom noggrann planering och förarbete kommer produktionstiden på plats att kunna kortas ner med upp till halva tiden jämfört med traditionellt bygge av prefabbetong, säger Carl Åkerhielm.

Ramboll har stor erfarenhet av att arbeta med träbyggnader framförallt i Storbritannien där man varit involverade i världens största byggnadsprojekt i massivträ, Dalston Works i London. Träbyggnader är också på frammarsch i Norge där Ramboll var med och byggde studentboendet Moholt 50/50 i Trondheim och just nu arbetar med Mjøstårnet i Brumunddal, som kommer bli världens högsta träkonstruktion, och Nydalen 32 B i Oslo. Till Ör centrum har Ramboll knutit experter från Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark.